ELLY VAN WIJNBERGEN


Natuurgeneeskundig energetisch therapeut, docent energetische geneeswijze aan de Academie voor geesteswetenschappen en visiteur complementaire gezondheidszorg in opdracht van beroepsverenigingen en koepels ter kwaliteitsborging en kwaliteitsverbetering.

ENERGETISCHE THERAPIE

HOE


Energetische therapie kenmerkt zich door een geheel eigen methode van behandeling en wordt van oudsher ook wel magnetiseren, strijken of handoplegging genoemd.

Een energetisch therapeut is in staat verstorende blokkades middels het energieveld waar te nemen en waar mogelijk te bewerken of te corrigeren. Door tekorten in het energieveld aan te vullen en/of een te veel aan energie weg te strijken, wordt het zelfgenezend vermogen waar nodig ondersteund en/of geactiveerd. De algemene gezondheid wordt op deze wijze in zowel geestelijke als lichamelijke zin positief beïnvloed.

Energetische therapie wordt in samenwerking en overleg naast andere reguliere behandelvormen toegepast.

 

Mogelijke indicaties kunnen zijn:

vermoeidheidsklachten
slaapstoornissen
burn-out
(chronische) pijnklachten of aandoeningen
psychische klachten
werkgerelateerde klachten
stress
slaap- en gedragsproblemen bij kinderen (o.a. ADHD)
angst, onzekerheid en paniekaanvallen
Hooggevoeligheid (HSP)

Wist u dat uit recent onderzoek is gebleken dat ruim 90 procent van de ziekenhuizen, verpleeghuizen en GGZ-instellingen gebruik maakt van een vorm van energetische therapie om verlichting te brengen bij angst, pijn, onrust en slaapproblemen?
Dit blijkt uit een inventarisatie-onderzoek van het Louis Bolk Instituut en het Van Praag Instituut naar complementaire zorg in ziekenhuizen, ggz-instellingen en verpleeghuizen.

Elk ziekteproces is uniek en vraagt om eigen, specifiek gerichte aandacht.
Neem daarom gerust contact op voor meer informatie.

Energetische therapie wordt door de meeste zorgverzekeraars geheel of gedeeltelijk vergoed. Uiteraard is de hoogte ervan afhankelijk van de polis die u heeft afgesloten.
Een lijst met vergoedingsopties vindt achter deze link.


– Energetisch therapeut (4 jarig HBO) bij Het Johan Borgman College (HJBC, tegenwoordig Instituut CAM)
– SHO registeropleiding Medische basiskennis

De praktijk voldoet aan de nieuwe PLATO eisen van zorgverzekeraars, ingegaan op 1 januari 2017, waardoor vergoeding voor cliënten gewaarborgd blijft.

Therapeutic Touch (TT) – Van Praag Instituut
Touch for Health I t/m IV
Braingym® 101 (I & II)
Optimale Brein Organisatie (OBO)
Stress Release I & II
Vingermodes

Gercertificeerd visiteur (RBCZ)

Jaarlijks diverse bij- en na scholingenLICENTIES

Beroepsvereniging voor CAM therapeuten.

De FAGT heeft met de meeste belangrijke zorgverzekeraars overeenkomsten gesloten, die inhouden, dat de door de FAGT leden gegeven behandelingen door de zorgverzekeraars volgens hun regels worden vergoed.

VIGNET FAGT

Koepel voor kwalisteitsregistratie en bewaking.
Licentiecode: 309252R

RBCZ

De registertherapeut is onderhevig aan TCZ-tuchtrecht (Tuchtrecht Complementaire zorg).

RCZ

Klachtenfunctionaris conform de Wkkgz.

Quasir

Geschilleninstantie conform de WKKGZ.

geschilleninstantie

Inschrijving nr. 23054744

consult


30 minuten € 45,00
Een eerste consult neemt mogelijk meer tijd in beslag en wordt maximaal als dubbel consult aangemerkt.

Wilt u een afspraak annuleren dan dient u dit ten minste 24 uur van tevoren kenbaar te maken. Dit kan telefonisch of per email. Indien een afspraak niet of niet tijdig wordt geannuleerd wordt het consult in rekening gebracht.

Betaling dient contant te worden voldaan. Bij voorkeur per pin. U ontvangt een digitale nota die ook digitaal kan worden ingediend bij uw zorgverzekeraar.

De FAGT heeft met de meeste belangrijke zorgverzekeraars overeenkomsten gesloten, die inhouden, dat de door de FAGT leden gegeven behandelingen door de zorgverzekeraars volgens hun regels worden vergoed.

De praktijk voldoet aan de nieuwe eisen van zorgverzekeraars aangaande medische basiskennis die ingaan op 1 januari 2017, zodat vergoeding ook gewaarborgd blijft. Uiteraard is de hoogte ervan afhankelijk van de polis die u afgesloten heeft.

Uiteraard is de hoogte ervan afhankelijk van de polis die u afgesloten heeft.

Een lijst met vergoedingsopties vindt u achter de volgende link: Overzicht_vergoedingen_zorgverzekeraars_2018

 

Parkeren gratis

LOCATIE
Brugstraat 56
4131 AZ Vianen


  • +31 6 14 53 28 37
  • ma – vrij 9:00 – 17:00 uur