ELLY VAN WIJNBERGEN

WIE

  • Natuurgeneeskundig energetisch therapeut (ruim 30 jaar)
  • Docent energetische geneeswijze (15 jaar) aan de Academie voor geesteswetenschappen
  • Visiteur complementaire gezondheidszorg (2 jaar) in samenwerking met Visie-tatie.
  • Lid bij- en nascholingscommissie FAGT 

ENERGETISCHE THERAPIE

HOE

Energetische therapie kenmerkt zich door een geheel eigen methode van behandeling en wordt van oudsher ook wel magnetiseren, strijken of handoplegging genoemd.

Een energetisch therapeut is in staat verstorende blokkades middels het energieveld waar te nemen en waar mogelijk te bewerken of te corrigeren. Door tekorten in het energieveld aan te vullen en/of een te veel aan energie weg te strijken, wordt het zelfgenezend vermogen waar nodig ondersteund en/of geactiveerd. De algemene gezondheid wordt op deze wijze in zowel geestelijke als lichamelijke zin positief beïnvloed.

Energetische therapie wordt in samenwerking en overleg naast andere reguliere behandelvormen toegepast.

 

– Energetisch therapeut (4 jarig HBO niveau) aan Het Johan Borgman College (HJBC, tegenwoordig Instituut CAM)
– SHO registeropleiding Medische basiskennis

De praktijk voldoet aan de nieuwe PLATO eisen van zorgverzekeraars, ingegaan op 1 januari 2017, waardoor vergoeding voor cliënten gewaarborgd blijft.

LICENTIES EN WKKGZ

Als FAGT geregistreerde CAM-therapeut ben ik vanuit de wet WKKGZ verplicht aangesloten bij een onafhankelijke klachtenfunctionaris via Quasir en geschilleninstantie Zorggeschil welke door het ministerie van VWS zijn goedgekeurd. Bovendien sta ik ingeschreven in het TCZ/RBCZ register. Daarnaast heeft de beroepsvereniging FAGT bovendien zelf hoge waarden en standaarden, welke terug te vinden zijn in de Statuten, het Huishoudelijk Reglement en het Reglementenboek. U kunt deze FAGT Reglementen hier vinden.

CONSULT

30 minuten € 45,00
Een eerste consult neemt mogelijk meer tijd in beslag en wordt maximaal als dubbel consult aangemerkt.

 

Parkeren gratis

LOCATIE
Brugstraat 56
4131 AZ Vianen

  • +31 6 14 53 28 37
  • ma – vrij 9:00 – 17:00 uur