Where the eagle flies

In Fragmenten by Elly van Wijnbergen3 Comments

In the middle of knowhere en geen idee hoever we nog moeten rijden tot het volgende benzinestation. Recht voor ons twee vervallen woningen. Woningen waarvan je je afvraagt of er überhaupt wel iemand wonen kan. In de verte een dorp. Het ziet er zo op afstand niet veel beter uit. K. rijdt vooruit om er polshoogte te gaan nemen. Wij blijven wachten …

Gedachtenlezen

In Fragmenten by Elly van Wijnbergen10 Comments

‘Kan jij ook mijn gedachten lezen?’ Ik denk na over een diplomatiek antwoord. Zeg ik nee dan ondermijn ik zijn nog ongeschonden telepathisch vermogen dat best handig is zo nu en dan. Zeg ik ja dan schend ik zijn gevoel van privacy. Als kind moet je je gedachten over mensen en dingen nog ongerept kunnen laten gaan. ‘Misschien een beetje, maar dat …

Elly de voeler

In Fragmenten by Elly van Wijnbergen4 Comments

Waar Wiebe (3) eerst wel elke dag naar Elly wilde is het ineens klaar, over en uit. Elly werd besproken tijdens het eten, voor het slapen gaan en soms ook als hij wakker werd midden in de nacht.  ‘Waar hij eerst vooral over Omi (oma) sprak gaat het nu over Omi en Elly. ‘Hij strijkt met zijn handjes ook Omi’s pijnen …