Braingym

Posted on 848 Keer gelezen

Hits: 388

Wat betekent dat kruis? vraagt Dustin. (7)
Dustin is niet zo’n prater maar komt langzaamaan steeds meer los.
Doorgaans geven kinderen zelf aan wat ze nodig hebben, onbedacht, intuïtief. Welk detail vraagt hun aandacht op welk moment. Vandaag is het voor het eerst de poster met de braingymoefeningen* aan de wand, links van de behandelstoel. Hij lag al vaker in de behandelstoel, maar niet eerder vroeg deze poster zijn aandacht.

Ik benut het moment als instap voor een oefening waarvan ik denk dat hij daar profijt van kan hebben en houd hem twee beeltenissen voor. Eén van een groot kruis en één met twee parellelle strepen. Het zien van een kruis integreert beiden hersenhelften. De parallelle strepen niet. Bij welk beeld voelt Dustin zich comfortabeler.

Die, wijst hij. De verticale strepen.
kruisloopAls hij de oefeningen doet gebeurt er wat hij zelf al aanwijst. De kruisloop waarbij zijn rechterhand zijn linkerknie moet raken en zijn linkerhand de rechter doet hij niet gekruist maar parallel. Het kost hem duidelijk moeite om de oefening die van nature als een normale loopbeweging is ook juist te doen. Denken en bewegen, leren en onthouden, is voor Dustin geen automatisme.

Ook de in-de-knoop houding voor rust en ontspanning krijgt hij niet zomaar voor elkaar. img_2133Het gaat alle kanten op, de kruising met zijn vingers. Als ik help door hem eerst de zwembeweging te laten doen met zijn handen, voordat hij de ene over de andere kruist, lukt de oefening wel.
Aankomende week gaat hij dit enthousiast oefenen, belooft hij. Samen met mama.

*Braingym, ontwikkeld door Paul Dennison, is een programma met bewegingsoefeningen waarbij de samenwerking tussen de linker- en rechter hersenhelft gestimuleerd wordt en er voor zorgt dat leren dan gemakkelijker gaat.

“Bewegen is de sleutel to elk leerproces.”

– Paul Dennison

Delen

Middelvinger

Posted on 696 Keer gelezen

Hits: 511

Ze is vier en steekt haar middelvinger op vanuit de behandelstoel.
Moeder en ik weten even niet waar te kijken.
‘Dat vind ik niet zo aardig dat je dit doet,’ zegt mama dan voorzichtig.
Ik meng me niet, maar hoop dat ze iets anders bedoelt dan ze gebaart.
En dat blijkt, bij nadere inspectie. Er zit een klein, rood plekje op die vinger. En dat doet pijn.

Delen

Lief maken

Posted on 720 Keer gelezen

Hits: 672

‘Ik voel blijtjes,’ omschrijft hij (5) als mama vraagt wat hij dan precies voelt tijdens het behandelen.
‘En later wordt ik politieman,’ deelt hij vastberaden mee als mama hem bij de voordeur helpt weer in zijn laarsjes te stappen.
‘Waarom? Wat ga je doen dan?’ vraag ik.
‘Mensen die slechte dingen doen pakken. Ze vangen.’
‘En dan?’
‘Ze weer lief maken. Ik wil alle mensen weer lief maken.’

Delen