Over channelen, deel I

Elly van Wijnbergen Fragmenten

Of ik over channelen wil schrijven. Channelen met overledenen, gidsen, andere dimensies, hoe het werkt, of het net zo link is als glaasje draaien, tips en tricks of gewoon niet doen, vraagt Paul. Dat wordt een lang verhaal dat ik niet op één dag ga vertellen. Vandaag wel de aftrap…

Channelen is je openstellen voor boodschappen van ‘gene zijde’. Een ruim begrip, maar hoe werkt dat.

Eigenlijk channelen we allemaal, bewust en onbewust. Ik schreef het eerder in de column Zielen shoppen uit 2002. We zijn allen min of meer in staat contact te maken met die andere dimensie. We zijn een open systeem en reageren op prikkels van buitenaf.

Brengers van boodschappen uit die andere dimensie noemen we gidsen, tenminste, als we menen er bewust contact met één te maken. Dat kunnen dierbare overledenen zijn, maar ook verbindingen vanuit vorige generaties of levens. Toch… Als we hier op aarde straks het loodje leggen en ‘over gaan’ zoals dat heet, is het niet zo dat we direct verlost zijn van onze zonden en als heiligen wat door het astrale kunnen banjeren om op afroep beschikbaar te blijven voor iedere aardling die zin heeft in een oprechte boodschap van ons over wat dan ook, tenminste, ik denk dat het niet zo werkt. Maar daarover later meer…

Maar channeling kan ook een algemener doel dienen en een bundeling zijn van krachten die proberen dé boodschap op aarde te brengen, en wel voor de gehele mensheid. Neem de ultraviolette straal die donderdag j.l. over onze aardbol scheen, die waarover het halve volk een email in de bus kreeg. Waar zo’n boodschap werkelijk vandaan komt is niet echt helder, althans, ik kreeg enkel die mail. Maar waarschijnlijk is wel dat, naast logische berekeningen vanuit bv astrologie, zoiets ook via channeling bekend wordt.

Er wordt wat afgechanneld richting het jaar 2012, we voorspellen het einde der tijden, de antichrist etc. Het lijkt een spel van goed en kwaad, en we worden bedolven door tegenstellingen. De enige optie die we hebben is dat we onder invloed van die brei vooral onszelf zien te te bewaren, met al het goede dat we in ons hebben. Maar dat valt niet mee, want wat is dan het goede? We menen toch allemaal dat we zo goed mogelijk bezig te zijn.

Het is geen nieuw verhaal dat we voortdurend blootstaan aan misleiding. Niet dat dat op zich nou zo desastreus is, want misleiding zorgt er tenslotte ook voor dat we vooral veel over onszelf leren en dat is geen slecht doel op zich. Misleiding kennen we dus allemaal. We doen er dagelijks aan. We willen voortdurend een zo goed mogelijk beeld van ons zelf schetsen en verbergen datgene waar we niet zo trots op zijn. We hebben allemaal de neiging eerst recht te praten wat krom is voordat we daadwerkelijk bereid zijn de hand ook in eigen boezem te steken. Menselijk gedrag, want we weten ook niet alles en het is al moeilijk genoeg.

Dat we naar het jaar 2012 vooral spiritueler worden wil niet zeggen dat we nu opeens met z’n allen het licht gaan zien, alhoewel alles er wel op wijst dat we na 2012 eindelijk verlost zullen zijn van het kwade. Als we de berichten mogen geloven wordt het dan eindelijk een paradijsje op aarde. Maar dat gaat niet zomaar, daar gaat heel wat aan vooraf. Ik schreef het al in de dialoog met Kluun. Het voelt heftig, we staan bloot aan van alles dat een snelle run lijkt te moeten nemen om straks op tijd onze schaapjes op het droge te hebben. En wie wil dat nou niet…

Wordt vervolgd…