web analytics

Posts by type

Afbeelding

Heersende onrust

Posted on 1459 Keer gelezen

Hij is anderhalf, zit bij mama op schoot en leidt zelf mijn hand naar plekken op zijn rug.
Plekken die vragen door de heersende onrust door omstandigheden, dat zich vooral uit in huilen in de nacht.
nullMoeder kwam zelf ooit in mijn praktijk toen ze elf jaar oud was.
Ze weet hoe het is als heersende onrust in de nachten voelbaar regeert.
Terwijl ze nu kalmpjes voor hem bladert in het grote dierenboek leidt hij af en toe mijn hand naar voren en geeft er dan een heel, heel klein kusje op.

Delen

Braingym

Posted on 1213 Keer gelezen

Wat betekent dat kruis? vraagt Dustin. (7)
Dustin is niet zo’n prater maar komt langzaamaan steeds meer los.
Doorgaans geven kinderen zelf aan wat ze nodig hebben, onbedacht, intuïtief. Welk detail vraagt hun aandacht op welk moment. Vandaag is het voor het eerst de poster met de braingymoefeningen* aan de wand, links van de behandelstoel. Hij lag al vaker in de behandelstoel, maar niet eerder vroeg deze poster zijn aandacht.

Ik benut het moment als instap voor een oefening waarvan ik denk dat hij daar profijt van kan hebben en houd hem twee beeltenissen voor. Eén van een groot kruis en één met twee parellelle strepen. Het zien van een kruis integreert beiden hersenhelften. De parallelle strepen niet. Bij welk beeld voelt Dustin zich comfortabeler.

Die, wijst hij. De verticale strepen.
kruisloopAls hij de oefeningen doet gebeurt er wat hij zelf al aanwijst. De kruisloop waarbij zijn rechterhand zijn linkerknie moet raken en zijn linkerhand de rechter doet hij niet gekruist maar parallel. Het kost hem duidelijk moeite om de oefening die van nature als een normale loopbeweging is ook juist te doen. Denken en bewegen, leren en onthouden, is voor Dustin geen automatisme.

Ook de in-de-knoop houding voor rust en ontspanning krijgt hij niet zomaar voor elkaar. img_2133Het gaat alle kanten op, de kruising met zijn vingers. Als ik help door hem eerst de zwembeweging te laten doen met zijn handen, voordat hij de ene over de andere kruist, lukt de oefening wel.
Aankomende week gaat hij dit enthousiast oefenen, belooft hij. Samen met mama.

*Braingym, ontwikkeld door Paul Dennison, is een programma met bewegingsoefeningen waarbij de samenwerking tussen de linker- en rechter hersenhelft gestimuleerd wordt en er voor zorgt dat leren dan gemakkelijker gaat.

“Bewegen is de sleutel to elk leerproces.”

– Paul Dennison

Delen

Bijna altijd vrouwen

Posted on 918 Keer gelezen

Hij is negen, al bijna tien, en praat overtuigend over energie en geesten.

‘Ze stralen licht uit, maar niet altijd. Er is ook wel eens een negatieve, die duw ik dan weg.’ Met zijn handen maakt hij een langzaam duwende beweging ter illustratie. ‘Ik voel ze dan nog wel, maar het is dan net of…’ Hij zoekt gebarend naar de juiste woorden, maar vindt ze niet.
‘Op afstand zijn?’ help ik.
‘Ja, op afstand ja.’ Met zijn wijsvinger duidt hij die afstand, richting de deur.
‘En het zijn ook bijna altijd vrouwen.’ Hij moet er zelf om giechelen.

Hij kijkt afwachtend of zijn moeder het beamen wil, maar het blijft angstvallig stil. Wel wrijft ze wat geschrokken over haar rechterarm en schouder.

‘Ooh,’ verzucht zoonlief, die zelf geen schroom voelt bij het vertellen en blijkbaar heeft besloten dat zijn moeder ook maar eens wat opener moet durven zijn. ‘Ik zag dat jij het ook zag. Je keek precies naar de plek waar ik die geest zag staan. Geef het nou maar toe.’
Ze focust op mijn blik om die van haar kind te ontwijken. Ze heeft er nooit zo over gepraat, behalve dan dat ze wel eens duidt wat haar zoontje voelt als ik hem behandel. Dat voelt ze in haar eigen lichaam en vindt ze dan wel vreemd. Nu haar zoontje meer voelt dan goed voor hem is en zelf aangeeft daarin meer rust te willen neemt ze dat serieus, behalve zichzelf. Vroeger mócht ze er niet over praten, terwijl ze als kind wel dingen zag. Of fantaseerde, daar is ze nog niet uit.
‘Ik voelde wel warmte hier,’ beaamt ze dan blozend en strijkt vervolgens over het hele gebied tussen haar heup en oksel. ‘En ook hier werd het helemaal warm, alsof het zo mijn zij in kwam.’
Haar ogen vragen nog steeds of het wel kan wat ze heeft gevoeld.
Haar kind is onvermurwbaar. ‘Geloof het nou maar, ik kan ze zo voor je uittekenen.’

Delen