Minder angst door prikkeling hersenzenuw via oor

Onderzoek van Adreas Burger suggereert dat zenuwprikkeling bij het oor mogelijk van toegevoegde waarde zou kunnen zijn bij de behandeling van angst. Daarmee zet hij een belangrijke eerste stap naar deze ‘non-invasieve’ zenuwstimulatie bij behandeling van angstklachten. Burger vermoedt dat er daardoor meer mogelijkheden komen voor behandeling. Tegelijk wil hij geen overspannen verwachtingen wekken: “We hebben dan wel gevonden dat de angst sneller uitdooft bij zenuwprikkeling, maar we zagen het effect niet terug op de hartslag en huidgeleiding. Deze fysiologische reacties hebben we ook gemeten tijdens de angsttaak, waarbij mensen met elektrodes achter de computer in het lab zitten.”

Deelnemers aan het onderzoek kregen herhaaldelijk 2 afbeeldingen te zien, waarbij een vervelende elektrische schok op de pols volgde bij één van beide figuren. Na een tijdje vertoonden mensen verhoogde angst voor dat plaatje, ook zonder schok: een klassieke Pavlov-reactie. Wanneer vervolgens dat plaatje meerdere keren werd getoond zonder de schok erbij te geven, nam die angst langzamerhand weer af. Burger: “Dat is in principe ook wat er gebeurt tijdens veel psychologische behandelingen van angst: de patiënt herhaaldelijk blootstellen aan waar die bang voor is. We noemen het daarom ook exposure therapie.”

Wanneer Burger tijdens de afnemende angst tegelijkertijd de nervus vagus van de proefpersonen stimuleerde met kleine schokjes in het oor, verliep het proces van angstuitdoving sneller. De prikkeling in het oor werd gegeven door een apparaatje ter grootte van een mobiele telefoon. “Door de zenuwstimulatie leer je dus sneller om het plaatje niet meer te associëren met de schok”, vat Burger zijn bevindingen samen. “Al weten we nog niks zeker, hoopvol is het wel vanwege de makkelijke manier om de nervus vagus te prikkelen.” Het onderzoek naar deze zenuwstimulatie voor de behandeling van angstklachten staat dan ook nog in de kinderschoenen. Nu moet worden uitgezocht wat het achterliggende werkingsmechanisme is en met welke frequentie en intensiteit de zenuwstimulatie moet worden toegepast. Na zijn promotie op 15 mei 2019 gaat Burger verder met zijn onderzoek als postdoc aan de KU Leuven.

Burger is warm pleitbezorger van een kritische houding en preregistratie van psychologisch onderzoek. Hierbij wordt voorafgaand aan een onderzoek vastgelegd wat men gaat onderzoeken en hoe. In de psychologie is dat nog geen usance.

(Bron: Universiteit Leiden, 13 mei 2019)