Energetische therapie

Ondersteunt het zelfgenezend vermogen

Elk ziekteproces is uniek en vraagt om eigen specifiek gerichte aandacht

Wat is energetische therapie

Energetische therapie kenmerkt zich door een geheel eigen methode van behandeling en wordt van oudsher ook wel magnetiseren, strijken of handoplegging genoemd. Een energetisch therapeut is in staat verstorende blokkades middels het energieveld waar te nemen en waar mogelijk te bewerken of te corrigeren.
Door tekorten in het energieveld aan te vullen en/of een te veel aan energie weg te ‘strijken’, wordt het zelfgenezend vermogen waar nodig ondersteund en/of geactiveerd. De algemene gezondheid wordt op deze wijze in zowel geestelijke als lichamelijke zin positief beïnvloed.

Uit onderzoek is gebleken dat ruim 90 procent van de ziekenhuizen, verpleeghuizen en GGZ-instellingen gebruik maakt van een vorm van energetische therapie om verlichting te brengen bij angst, pijn, onrust en slaapproblemen.
Dit blijkt uit een inventarisatie-onderzoek van het Louis Bolk Instituut en het Van Praag Instituut naar complementaire zorg in ziekenhuizen, ggz-instellingen en verpleeghuizen.

Elk ziekteproces is uniek en vraagt om eigen, specifiek gerichte aandacht.
Neem daarom gerust contact op voor meer informatie.

Vergoeding

Energetische therapie wordt door de meeste zorgverzekeraars geheel of gedeeltelijk vergoed. Uiteraard is de hoogte ervan afhankelijk van de polis die u heeft afgesloten.
Een lijst met vergoedingsopties vindt u achter deze link.


Contra indicaties

Voor contra indicaties: Neem contact op.

Informatie praktijk —

VRAGEN?Mail gerust voor meer informatie