Braingym

Elly van WijnbergenFragmenten

Wat betekent dat kruis? vraagt Dustin (7)
Dustin is niet zo’n prater maar komt langzaamaan steeds meer los.
Doorgaans geven kinderen zelf aan wat ze nodig hebben, onbedacht, intuïtief. Welk detail vraagt hun aandacht op welk moment. Vandaag is het voor het eerst de poster met de braingymoefeningen* aan de wand, links van de behandelstoel. Hij lag al vaker in de behandelstoel, maar niet eerder vroeg deze poster zijn aandacht.

Ik benut het moment als instap voor een oefening waarvan ik denk dat hij daar profijt van kan hebben en houd hem twee beeltenissen voor. Eén van een groot kruis en één met twee parellelle strepen. Het zien van een kruis integreert beiden hersenhelften. De parallelle strepen niet. Bij welk beeld voelt Dustin zich comfortabeler.

Die, wijst hij. De verticale strepen.
Als hij de oefeningen doet gebeurt er wat hij zelf al aanwijst. De kruisloop waarbij zijn rechterhand zijn linkerknie moet raken en zijn linkerhand de rechter doet hij niet gekruist maar parallel. Het kost hem duidelijk moeite om de oefening die van nature als een normale loopbeweging is ook juist te doen. Denken en bewegen, leren en onthouden, is voor Dustin geen automatisme.

Ook de in-de-knoop houding voor rust en ontspanning krijgt hij niet zomaar voor elkaar. Het gaat alle kanten op, de kruising met zijn vingers. Als ik help door hem eerst de zwembeweging te laten doen met zijn handen, voordat hij de ene over de andere kruist, lukt de oefening wel.
Aankomende week gaat hij dit enthousiast oefenen, belooft hij. Samen met mama.

*Braingym, ontwikkeld door Paul Dennison, is een programma met bewegingsoefeningen waarbij de samenwerking tussen de linker- en rechter hersenhelft gestimuleerd wordt en er voor zorgt dat leren dan gemakkelijker gaat.

“Bewegen is de sleutel to elk leerproces.”

– Paul Dennison