Energie op afstand

Elly van WijnbergenFragmenten

De discussie over Robbert van den Broeke op dit blog gaat maar door… Maar hoe het ook zij, wat Robbert nu wel of niet heeft gedaan staat niet garant voor het wel of niet bestaan van paranormale fenomenen cq verschijnselen. En over geloof valt niet te twisten. Ongeloof is immers ook geloof. Ursula vraagt in deze discussie of energie wel doorgegeven kan worden als je er open voor staat omdat zij een ervaring had tijdens een uitzending met Robbert. (…) ik was aan het zappen en met de kids bezig, dus lette niet echt op, maar het gekke is wel …