Toch een broertje

Elly van WijnbergenFragmenten

Ze is vier en niet af te brengen van haar overtuiging dat ze nu eindelijk een broertje krijgt om mee te voetballen. Maar de echo laat toch duidelijk zien dat het om een zusje gaat. Als we haar wat plagend trachten te overreden zucht ze diep en hoofdschuddend. Met jullie valt niet te praten, zegt haar blik. Het wordt een broertje, ze maakt er verder geen woorden meer aan vuil. En ze heeft gelijk. Een paar maanden later blijkt die echo toch lang niet zo betrouwbaar als haar kinderlijke intuïtie. Een broertje dus.