Paranormale kinderen

Elly van WijnbergenFragmenten

Één vandaag zond op 6 januari j.l. een reportage uit over paranormaal begaafde kinderen, waarin twee kinderen vertellen over hun ervaringen met geesten. Het begint erop te lijken dat het steeds meer uit die taboesfeer komt. Halleluja. Alleen, dat we ze nu weer als ‘bijzonder’ gaan kaderen en zo boven alles uit tillen, daarmee zetten we ze niet in hun kracht. Zie hier de reportage